Cause
אכיפה אזרחית
276
אזרחים למען הסביבה

אכיפה אזרחית

באמצעות אזרחים למען הסביבה

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם; זה הדבר היחיד שאי־פעם הביא לשינוי" מרגרט מיד

אנחנו מאמינים שלאזרח הקטן יש המון כוח בשינוי המציאות, לכן אנחנו עוזרים להתארגנויות של תושבים ופעילים שנלחמים במפגעי סביבה. השנה הקמנו מחלקה מיוחדת העוסקת באכיפת חוקי הסביבה באמצעות פעילות משפטית אזרחית. במסגרת הפרוייקט אנחנו יוזמים, יחד עם תושבים יהודים וערבים, מהלכים משפטיים לשיפור תנאי החיים...

אנחנו מאמינים שלאזרח הקטן יש המון כוח בשינוי המציאות, לכן אנחנו עוזרים להתארגנויות של תושבים ופעילים שנלחמים במפגעי סביבה. השנה הקמנו מחלקה מיוחדת העוסקת באכיפת חוקי הסביבה באמצעות פעילות משפטית אזרחית. במסגרת הפרוייקט אנחנו יוזמים, יחד עם תושבים יהודים וערבים, מהלכים משפטיים לשיפור תנאי החיים במקום מגוריהם.

"אכן, הרשויות צריך שיעשו מלאכתן כפי שהטיל עליהן המחוקק בפיקוח ובאכיפה. ואולם, כבדותה ואיטיותה של פעולת הרשויות מצדיקה לפתוח פתח ל"אכיפה אזרחית", כך שהאזרח האיכפתי המבקש לשמור את בריאותו ובריאות הציבור יוכל להשפיע אף הוא לתקנת הרבים" [השופט אליקים רובינשטין ברע"א 9615/05‏ ‏ אירית שמש נ' פוקצ'טה בע"מ].

אזרחים הסובלים ממפגע סביבתי שמסכן את בריאותם או פוגע באיכות החיים שלהם, או עוול שנגרם מצד רשות או תאגיד - יכולים להגיש תביעה פרטית או תביעה ייצוגית כנגד מפירי חוק בצורה יעילה ע"י שימוש בכלים אזרחיים ומינהליים.

קרא פחות

תרומות אחרונות/ עדכונים

 • אנונימי 13.10.2016

 • יקי מואב 7.10.2016

 • אנונימי 26.9.2016

 • אנונימי 15.9.2016

 • אנונימי 12.9.2016

 • אנונימי 12.9.2016

 • אנונימי 12.9.2016

 • אנונימי 11.9.2016

 • אנונימי 11.9.2016

 • אנונימי 11.9.2016

 • אנונימי 11.9.2016

 • אנונימי 11.9.2016

 • אנונימי 10.9.2016

 • אנונימי 2.9.2016

 • אנונימי 17.8.2016

 • אנונימי 15.4.2016

 • אנונימי 13.4.2016

 • אנונימי 13.4.2016

 • אנונימי 24.2.2016

 • אנונימי 4.2.2016

 • אנונימי 26.1.2016

אודות עמותה זו:

אזרחים למען הסביבה

פקיעין
#תו מידות לאפקטיביות #בריאות (חולים) #הגנת הסביבה ובעלי החיים #חינוך #אחר

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) הינה ארגון סביבתי חברתי ללא כוונות רווח, המנוהל בשותפות יהודית ערבית. הארגון הוקם בשנת 1990 במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.
מאז הקמתה, הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות סביבתיות, לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים, לעודד מנהיגוּת...

עמותת אזרחים למען הסביבה (אל"ס) הינה ארגון סביבתי חברתי ללא כוונות רווח, המנוהל בשותפות יהודית ערבית. הארגון הוקם בשנת 1990 במטרה לפעול יחד לשמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.
מאז הקמתה, הצליחה העמותה לקדם מודעות ציבורית לסוגיות סביבתיות, לתמוך בעשרות קבוצות של אזרחים, לעודד מנהיגוּת בקרב קהילות רבות ולהשפיע על התנהלותם הסביבתית של מפעלים רבים ואף להשפיע על חקיקה ועל יישומם של חוקים למען הסביבה.
מאות חברים, פעילים ומתנדבים, יהודים וערבים, מכל הארץ פועלים בארגון.

קרא פחות

מדד השקיפות של Jgive

המדד שלנו מאפשר לך לקבל נתונים ומידע נוסף אודות העמותה

78%

אחוז התרומות שמועבר לטובת הפעילות עצמה (היתר מועבר לטובת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה)

2 עובדים 42 מתנדבים
Guidestar orgil logo

למידע נוסף אודות העמותה מ- guidestar.com