384
רשת צביה
C52faf359a062997c9fbdd31260d8440713a3bde

רשת צביה

מיקום: ירושלים

הסכום שנתרם

₪ 3,056

על העמותה

רשת צביה – הינה עמותה – מלכ"ר, הפועלת למען חיזוק החינוך התורני-ציוני בישראל.
צביה קמה לפני למעלה משלושים שנה, שעה שיסדה את האולפנא הראשונה בירושלים והפעילה אותה מתחילת דרכה.
מאז קמו והתפתחו בלעה"ר כמה עשרות אולפנות וישיבות צביה ברחבי הארץ , תחת קורת הגג של "צביה".
כיום, רשת צביה מפעילה – בשיתוף עם משרד החינוך והרשויות המקומיות - 28 אולפנות וישיבות ברחבי הארץ – ממעלות שבצפון ועד אילת שבדרום, ובהם לומדים כ- 8,000 תלמידים ותלמידות כ"י.

צביה מספקת מענה לציבור הורים ומשפחות , החפצים מחד גיסא, בחינוך ולימוד תורני מובהק לילדיהם, בחנוך בו מתקיימת הפרדה בין בנים לבנות, בתגבור לימוד תורה...

רשת צביה – הינה עמותה – מלכ"ר, הפועלת למען חיזוק החינוך התורני-ציוני בישראל.
צביה קמה לפני למעלה משלושים שנה, שעה שיסדה את האולפנא הראשונה בירושלים והפעילה אותה מתחילת דרכה.
מאז קמו והתפתחו בלעה"ר כמה עשרות אולפנות וישיבות צביה ברחבי הארץ , תחת קורת הגג של "צביה".
כיום, רשת צביה מפעילה – בשיתוף עם משרד החינוך והרשויות המקומיות - 28 אולפנות וישיבות ברחבי הארץ – ממעלות שבצפון ועד אילת שבדרום, ובהם לומדים כ- 8,000 תלמידים ותלמידות כ"י.

צביה מספקת מענה לציבור הורים ומשפחות , החפצים מחד גיסא, בחינוך ולימוד תורני מובהק לילדיהם, בחנוך בו מתקיימת הפרדה בין בנים לבנות, בתגבור לימוד תורה ובהדגשים חינוכיים מאד תורניים, ומאידך גיסא, בחנוך לאומי-ציוני ברור ומובהק.
ציבור גדול זה אינו מוצא מקומו בחנוך הממ"די הרגיל, ואינו מקבל מענה בחנוך החרדי.
צביה מנסה במשך כל שנות קיומה ועד הנה ובעזרת ה' בעתיד, להשלים את החסר משני הצדדים, לבנות ולקיים מערכת חינוכית תורנית וציונית בהרמוניה.
צביה פועלת כך שתלמידיה יגיעו להישגים לימודיים ברמה הגבוהה ביותר שניתן. היא עושה זאת בריבוי מגמות ומקצועות עד לרמת בגרות, גבוהה ככל שניתן, במדעים, בפיתוח הידע והמדע; ובעיקר – בפיתוח האישיות של תלמידיה, בניה ובנותיה, וחינוכם לקראת היותם "אנשים" יראי השם, שומרי תורה ומצוות, יודעי תורה, משכילים, אזרחים נאמנים ותורמים בכל תחומי החיים והחברה בישראל.
צביה מפעילה בבתי הספר "שלה" מערכת לימודים מוגברת, בעיקר תורנית, תכנית חינוכית וחברתית ייחודית, מגוון פעילויות לא פורמליות, חנוך משלים, פעילויות לנוער, תרבות פנאי, פעילויות לקהילה ולצוות- השתלמויות, הנפקת חומרי למידה ייחודיים ועוד כהנה וכהנה.
רשת צביה מרכזת ממשרדיה בירושלים, את כל הפעילות הכספית והארגונית תחת קורת גג ניהולית אחת. העמותה נושאת בכל העול החינוכי, הניהולי, הארגוני והכספי של כל מוסדותיה, והיא משמשת כ"בעלות" על בתי הספר ומוסדות החינוך שלה.

קראו פחות

פרטי קשר

026229900

http://www.noamzvia.co.il

[email protected]

מספר העמותה 580022150

תרומה לעמותה זו מוכרת בישראל לצורכי מס (סעיף 46)

ניתן לתרום לעמותה זו ולקבל החזר מס גם בארה"ב (501c3) וקנדה

95%

אחוז התרומות שמועבר לטובת הפעילות עצמה (היתר מועבר לטובת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה)

1300 עובדים 0 מתנדבים
Guidestar orgil logo

למידע נוסף אודות העמותה מ- guidestar.com

הצוות שלנו

 • C52faf359a062997c9fbdd31260d8440713a3bde

  הרב איסר קלונסקי

  יו"ר
 • C52faf359a062997c9fbdd31260d8440713a3bde

  הרב איסר קלונסקי

  יו"ר
 • יעקב פרידמן

  מנכ״ל