441
חוות הנוער הציוני
B108180dcacd204a0a7bc56af2ad437deb44f6f9

חוות הנוער הציוני

מיקום: ירושלים

הסכום שנתרם

₪ 28,991 תרום

על העמותה

חוות הנוער הציוני בירושלים, הקיימת מאז 1949, הינה כפר נוער ופנימיה שמטרתו לספק חינוך למצויינות הן בתחומים האקדמיים והן בתחומי הספורט והאומנות ומיועד לילדים ישראלים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ולעולים חדשים מחבר העמים, צעירים מצרפת, מרוקו ואתיופיה. החווה פועלת למימוש הפוטנציאל המלא של תלמידיה, מבחינה אקדמית, תרבותית וחברתית, בד בבד עם פיתוח זהותם כאזרחים תורמים לחברה.

חוות הנוער הציוני בירושלים, הקיימת מאז 1949, הינה כפר נוער ופנימיה שמטרתו לספק חינוך למצויינות הן בתחומים האקדמיים והן בתחומי הספורט והאומנות ומיועד לילדים ישראלים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ולעולים חדשים מחבר העמים, צעירים מצרפת, מרוקו ואתיופיה. החווה פועלת למימוש הפוטנציאל המלא של תלמידיה, מבחינה אקדמית, תרבותית וחברתית, בד בבד עם פיתוח זהותם כאזרחים תורמים לחברה.

קרא פחות
100%

אחוז התרומות שמועבר לטובת הפעילות עצמה (היתר מועבר לטובת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה)

180 עובדים 50 מתנדבים
Guidestar orgil logo

למידע נוסף אודות העמותה מ- guidestar.com

תרום לפרוייקטים שלנו

הצוות שלנו

 • B108180dcacd204a0a7bc56af2ad437deb44f6f9
  דני חיים
  סמנכ"ל, מנהל פנימיה
 • B108180dcacd204a0a7bc56af2ad437deb44f6f9
  יואל פקרמן
  יו"ר הועד המנהל
 • פיני כהן
  מנכ״ל