502
caregivers Israel הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים
C7a8a18a93880e59e5fec582c05640180832e96b

caregivers Israel הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים

מיקום: זכרון יעקב

הסכום שנתרם

₪ 0

על העמותה

מיליון וחצי ישראלים מטפלים בקרוב חולה, זקן או עם מוגבלות, ללא הכנה מוקדמת, ידע או כלים מתאימים. ייעוד הארגון הוא ליצור מציאות בה בני משפחה מטפלים זוכים להכרה ולהערכה, ומקבלים כלים המאפשרים להם להעניק טיפול טוב ליקיריהם תוך שמירה על עצמם ועל איכות חייהם.
יעדים:
1. ליצור מודעות לתפקיד ולהשלכותיו ברמת היחיד, במקום העבודה ובחברה הישראלית.
2. לפתח ולהנגיש מידע ושירותים למקום העבודה ולקהילה.
3. לספק ייעוץ וליווי אישי.
ההתמחות שלנו היא בהיכרות מקצועית עם התופעה, בהבנת הצרכים של בני המשפחה, בגיוס שיתופי פעולה
רלוונטיים וביזום ופיתוח שירותים לטובת בני משפחה.
הארגון הוא נציג ישראל בארגון...

מיליון וחצי ישראלים מטפלים בקרוב חולה, זקן או עם מוגבלות, ללא הכנה מוקדמת, ידע או כלים מתאימים. ייעוד הארגון הוא ליצור מציאות בה בני משפחה מטפלים זוכים להכרה ולהערכה, ומקבלים כלים המאפשרים להם להעניק טיפול טוב ליקיריהם תוך שמירה על עצמם ועל איכות חייהם.
יעדים:
1. ליצור מודעות לתפקיד ולהשלכותיו ברמת היחיד, במקום העבודה ובחברה הישראלית.
2. לפתח ולהנגיש מידע ושירותים למקום העבודה ולקהילה.
3. לספק ייעוץ וליווי אישי.
ההתמחות שלנו היא בהיכרות מקצועית עם התופעה, בהבנת הצרכים של בני המשפחה, בגיוס שיתופי פעולה
רלוונטיים וביזום ופיתוח שירותים לטובת בני משפחה.
הארגון הוא נציג ישראל בארגון הבינלאומי IACO לבני משפחה מטפלים, שותף ומקדם מחקרים ייעודיים בתחום זה . ככזה, חברי העמותה ועובדיה שמגיעים מעולמות תוכן של גרונטולוגיה,
אקדמיה, סיעוד ופסיכולוגיה, ושותפים וחשופים לידע, מחקר ועשייה עדכניים ונבתהליכי למידה מתמדת
ובצמתי העשייה המרכזיים ברמה הארצית והבינלאומית לטובת קידום הנושא

קראו פחות

פרטי קשר

0504979579

caregivers.org.il

[email protected]

מספר העמותה 580585974

תרומה לעמותה זו מוכרת בישראל לצורכי מס (סעיף 46)

ניתן לתרום לעמותה זו ולקבל החזר מס גם בארה"ב (501c3) וקנדה

55%

אחוז התרומות שמועבר לטובת הפעילות עצמה (היתר מועבר לטובת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה)

3 עובדים 20 מתנדבים
Guidestar orgil logo

למידע נוסף אודות העמותה מ- guidestar.com

הצוות שלנו

  • C7a8a18a93880e59e5fec582c05640180832e96b

    פרופסור אלי כרמלי

    יו"ר
  • רחל לדאני

    מנכ״ל