תרום לעמותת ידידי דניאל לחתירה ע"ר

העמותה תומכת במרכז דניאל לחתירה, מקדמת את ספורט החתירה בישראל, ומקרבת אוכלוסיות מגוונות של בעלי צרכים מיוחדים לענף ספורט זה. העמותה תומכת בתוכניות עבור צעירים ומבוגרים, המשתמשות בספורט הימי ככלי להעצמה ופיתוח.
אנו פועלים על מנת לסייע ולתרום לקידום השתתפות הציבור, לרבות אוכלוסיות מעוטות יכולת,...

העמותה תומכת במרכז דניאל לחתירה, מקדמת את ספורט החתירה בישראל, ומקרבת אוכלוסיות מגוונות של בעלי צרכים מיוחדים לענף ספורט זה. העמותה תומכת בתוכניות עבור צעירים ומבוגרים, המשתמשות בספורט הימי ככלי להעצמה ופיתוח.
אנו פועלים על מנת לסייע ולתרום לקידום השתתפות הציבור, לרבות אוכלוסיות מעוטות יכולת, בפעילות גופנית, ובתחום החתירה והספורט הימי בישראל, באמצעות העמדת התנאים הנדרשים לקיום פעילות מעין זו. אנו מקדמים את החינוך הגופני בקרב צעירים בישראל – הן כאלה המצויים והן כאלה שאינם מצויים במסגרת החינוך הפורמאלית, ומעודדים פרויקטים חברתיים וחינוכיים לקידום פעילות ספורט החתירה והספורט הימי. במקביל, אנו מסייעים ותורמים לקידום המודעות והפתיחות הציבורית לענף החתירה והספורט הימי בישראל, תוך עידוד ההשתתפות הפעילה בו.
מטרת העמותה היא לתמוך ולסייע למרכז דניאל לחתירה בכל פעילויותיו המקצועיות, במגמה להגביר ולחזק את המודעות הציבורית לענף החתירה והספורט הימי, את מעמדו בישראל ואת הישגיהם של ספורטאים ישראליים בזירה הבינלאומית.

קראו פחות

דף תרומה מאובטח

טופס תרומה מאובטח- עומד בתנאים של PCI. סטנדרט אבטחה בינלאומי. ההגנה הגבוהה ביותר למידע אודות האשראי שלך.

Pci
  • בחר את סכום התרומה

  • פרטי קשר

    לתשומת לבך, אתה עומד לבצע תרומה במטבע ILS, שתוכר לצרכי מס בישראל. אם אתה מעוניין שהתרומה תוכר לצרכי מס במדינה אחרת, אנא גלול מעלה ובחר את המטבע המתאים למדינה בה תרצה שתרומתך תוכר לצרכי מס.
    ישראל:ניתן לקבל קבלה המוכרת לצרכי מס בישראל רק בגין תרומות שבוצעו במטבע ש"ח