תרום להתנועה למשילות ודמוקרטיה

התנועה למשילות ודמוקרטיה נוסדה בינואר 2013 במטרה לחזק את מעמד נבחרי הציבור בישראל ולמתן את "שלטון" הפקידים והמשפטנים. צוות התנועה המורכב ברובו מעורכי דין פועל רבות בכנסת, יוזם הצעות לדיונים והצעות חוק ושותף בעשייה הפרלמנטרית. אנו עורכים מחקרים ודוחו"ת, ונוקטים בפעולות משפטיות כדי לשפר ולתקן את...

התנועה למשילות ודמוקרטיה נוסדה בינואר 2013 במטרה לחזק את מעמד נבחרי הציבור בישראל ולמתן את "שלטון" הפקידים והמשפטנים. צוות התנועה המורכב ברובו מעורכי דין פועל רבות בכנסת, יוזם הצעות לדיונים והצעות חוק ושותף בעשייה הפרלמנטרית. אנו עורכים מחקרים ודוחו"ת, ונוקטים בפעולות משפטיות כדי לשפר ולתקן את הדמוקרטיה הישראלית.

התנועה עוסקת בשמירת האיזונים בין מרכיבי הדמוקרטיה השונים במדינת ישראל: הכרעת הרוב, זכויות הפרט, הגינות שלטונית ושקיפות.
המוסד עוקב, חוקר, מפרסם, מקדם חקיקה ורפורמות בממשק שבין הרשות הנבחרת, המבטאת את הכרעות הרוב ואת היותה של ישראל מדינה יהודית לבין הרשות השופטת המופקדת על זכיות הפרט, מניעת שחיתות ושלטון החוק.
בשנים האחרונות היטשטשו הגבולות בין המערכת המשפטית על שלוחותיה השונות לבין סמכות נבחרי הציבור. המערכת המשפטית החלה לעסוק בהכרעות ערכיות, מוסריות ופוליטיות דבר יום ביומו. כוחם של נושאי תפקידים במערכת המשפט גובר לעיתים על כוחן של הממשלה והכנסת ונבחרי הציבור מוצאים את עצמם מנועים מלקדם ולבצע את המדיניות שלשמה נבחרו.

התנהלות זו פוגעת בעיקרון הכרעת הרוב שבדמוקרטיה שכן רצון העם נחסם ע"י מערכת בלתי נבחרת אשר כופה את ערכיה ועמדותיה על הכלל. בנוסף פוגעת התנהלות זו בתפקידיה העיקריים של מערכת המשפט, שכן ההתעסקות של המערכת בנושאים שאינם בתחומה מובילה להזנחת הנושאים שאמורים להיות בליבת פעילותה.

ריכוז גדול מדי של עוצמה וסמכויות בידי המערכת המשפטית פוגע בעקרון הפרדת הרשויות ועלול להביא לפגיעה בטוהר המידות ובמינהל התקין של מערכות המדינה.

אנו התנועה למשילות ודמוקרטיה סבורים כי אמון הציבור הינו תנאי בסיסי לעצמאותה ולקיומה של מערכת המשפט. עיסוקה של מערכת המשפט בשאלות ערכיות, שמעצם טיבן שנויות במחלוקת ציבורית ופוליטית, מחלישה ומעמידה בסימן שאלה את אמון הציבור במערכת.

אנו סבורים כי מדינת ישראל זקוקה למערכת משפטית איתנה ואיכותית אשר עושה מלאכתה נאמנה.

אנו פועלים לחיזוק המשילות ומנסים להשיב את מערכת המשפט למקומה הראוי תוך מתן כח לנבחרי הציבור לקיים מדיניות המשקפת את רצון בוחריהם, העם במדינת ישראל.

התנועה עוסקת בשמירת האיזונים בין מרכיבי הדמוקרטיה השונים במדינת ישראל: הכרעת הרוב, זכויות הפרט, הגינות שלטונית ושקיפות.

המוסד עוקב, חוקר, מפרסם, מקדם חקיקה ורפורמות בממשק שבין הרשות הנבחרת, המבטאת את הכרעות הרוב ואת היותה של ישראל מדינה יהודית לבין הרשות השופטת המופקדת על זכיות הפרט, מניעת שחיתות ושלטון החוק.

קראו פחות

דף תרומה מאובטח

טופס תרומה מאובטח- עומד בתנאים של PCI. סטנדרט אבטחה בינלאומי. ההגנה הגבוהה ביותר למידע אודות האשראי שלך.

Pci
  • בחר את סכום התרומה

  • פרטי קשר

    לתשומת לבך, אתה עומד לבצע תרומה במטבע ILS, שתוכר לצרכי מס בישראל. אם אתה מעוניין שהתרומה תוכר לצרכי מס במדינה אחרת, אנא גלול מעלה ובחר את המטבע המתאים למדינה בה תרצה שתרומתך תוכר לצרכי מס.
    ישראל:ניתן לקבל קבלה המוכרת לצרכי מס בישראל רק בגין תרומות שבוצעו במטבע ש"ח